Adressering
Addressing

Affischer
Posters

Animationer
Animations

Annonsmaterial
Advertising material

Arkivering
Archiving

Arkoffset
Sheet-fed offset

Bilddatalagring
Image data storage

Bildproduktion
Image production

Block
Blocks

Blysättning
Lead setting

Bokbinderi/efterbehandling
Bookbindery/post-treatment

Brev
Letters

Broschyrband
Brochures

Butiksmaterial
Shop materials/display materials

Böcker
Books

Design
Design

Digitalt förprovtryck
Digital pre-proofprint

Distribution
Distribution

Djuptryck
Gravure

Etiketter
Labels

Etiketter, självhäftande
Labels, self-adhesive

Falshäftning/fadensiegel
Fold stitching

Falsning
Folding

Flexotryck
Flexography, flexographic printing

Flygblad
Leaflets, flyers

Foldrar/broschyrer
Brochures

Folieprägling
Foil embossing

Foliering
Foiling

Fraktsedlar
Consignment notes, waybills, bills of lading

Fyrfärgstryck
Four-colour print

Färdiga trycksaker
Finished printed matter

Färg
Ink, colour

Färgkopiering
Colour copying

Förtryckt A4
Pre-printed A4

Hålning
Piercing, punching

Hårdplast/mjukplast
Hard plastic/flexible plastic

Högtryck
Letterpress

Kataloger
Catalogues

Kuvert
Envelopes

Kuvertering
Enclosing in envelopes

Lackering
Varnishing

Lagerhållning
Stock-keeping

Laminering
Lamination

Laserprintning
Laser printing

Limblock
Glued pads

Limhäftning/limbindning
Adhesive glueing/adhesive binding (perfect
binding)

Linjering
Ruling

Lågupplösta bilder
Low-resolution pictures

Manualer
Manuals

Metallhäftning/klamring
Metal stitching/bracing

Omslagspapper
Wrapping paper

Papper/kartong
Paper/cardboard

Perforering
Perforation

Personifiering
Personalisation

Plastinbakning
Plastic encasing

Plastpåsar
Plastic bags

Plasttryck
Plastic printing

Plockning
Gathering

Pressprovtryck
Press proofprint

Produktkataloger
Product catalogues

Prägling
Embossing

Pärmar
Files

Ringpärmar
Registers

Rulloffset
Web-fed offset

Screentryck
Screen printing

Skyltar
Signs

Skärning
Cutting

Spiralbindning
Spiral binding

Stansning
Punching

Storformat ark > 70×100
Large format sheet > 70×100

Stortavlor
Large format board

Streckkoder
Bar codes

Streckkodstryckning
Bar-code printing

Textilhäftning/trådhäftning
Textile stitching/thread stitching

Tidningar/tidskrifter
Newspapers/periodicals

Torroffset
Dry offset

Tryck på kartong
Print on cartonboard

Tryck på plast
Print on plastic

Uppfodring
Mounting work

Utomhusaffischer
Outdoor posters

UV-lackning
UV varnishing

Wellpapp
Corrugated board

Videoproduktion
Video production

Visitkort
Business cards

Ögelhäftning
Loop stitching

dpn Göteborg

dpn Göteborg
Norra Hamngatan 4
411 14 Göteborg
Tel // 031 743 00 30
Fax // 031 711 23 10
Mail // info@dpn.se

dpn Malmö

dpn Malmö
Besök & Produktion // Östra Hindbyvägen 28, 213 74 Malmö
Postadress // Box 15084, 200 31 Malmö
Tel // 040 600 99 00
Fax // 040 644 46 85
Mail // info@dpn.se

dpn Lager & logistik
Östra Hindbyvägen 28, 213 74 Malmö

Karta dpn Göteborg

Karta till dpn Göteborg

Karta dpn Malmö

Karta till dpn Malmö